Webbinarie

Digitalisering och utbildnings­branschen

Samhället blir allt mer digitalt. Nya tider medför nya digitala metoder och därmed nya kvalitetsutmaningar. Det är därför nödvändigt för utbildare, ledare och utbildningsföretag att förhålla sig till hur digitaliseringen påverkar utbildningsbranschen.

Hur kommer framtidens utbildning att se ut? Hur måste man som utbildningsföretag tänka för att möta kundernas behov nu och framöver? Vad händer med pedagogiken i en digitaliserad framtid? Det är frågor som vi kommer att diskutera under årets kvalitetskonferens.

 

Program

09:00 Välkommen

Christer Hammar, Fredric Skälstad och Johan Winsborn, Utbildningsföretagen

09:10 Den digitala utvecklingen och ditt företag

Så påverkar digital transformation samhället och näringslivet. Några insikter om de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar – och konkreta tips kring var du börjar.

Pontus Staunstrup, en av Sveriges ledande experter på content marketing.

09:40 Ett nytt utbildningslandskap tar form – möjligheter och utmaningar i pandemins spår

De flesta organisationer idag kännetecknas av hög komplexitet och ett högt kunskapsinnehåll. Även obetydliga förändringar kan få stora effekter, ibland där man minst anar det. Hur kan man tänka som ledare i komplexa verksamheter? Hur få balans mellan ordnade strukturer och inspirerande nytänkande? 

Alastair Creelman, specialist på e-lärande, Linnéuniversitetet

10:10 Diskussion och konkretisering med samtalsledare i mindre grupper utifrån programpunkterna

10:40 Ledarskap och organisation i komplexa organisationer – tankar om balansen mellan kaos och ordning

Birgitta Södergren, docent och organisationsforskare , Uppsala Universitet. 

11:10 Att designa lärsituationer för distans, hybrid eller fysisk miljö

Hur kan man tänka när man planerar för ett optimalt lärande där vi tar med de erfarenheter vi gjort under pandemin? Man får också med sig tips till hur man kan välja och värdera digitala lärresurser utifrån syftet med undervisningen och råd för hur man digitalt klär på sin organisation.

Jannie Jeppesen, VD, Swedish Edtech Industry

11:40 Diskussion och konkretisering med samtalsledare i mindre grupper utifrån programpunkterna

 

12:10-12:30 Sammanfattning och avrundning

Pris

1000 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen