Almedalen

Benify: Slaget om Generation Z

Generation Z är den första generationen som helt har växt upp i det digitala samhället. Värdegrund och personlig utveckling är viktiga drivkrafter. Men utöver det – vad vill Generation Z ha av sin framtida arbetsgivare? Vad vill de jobba med och vad vill de att arbetsgivaren ska bidra med, såväl till samhället som till dem som individer? Och hur rustar företag och organisationer för att möta dessa krav på en arbetsmarknad där det råder brist på kompetens?

På Benifys seminarium ”Slaget om Generation Z” presenteras en ny Sifo-undersökning om den nya generationens krav och förhoppningar på framtida arbetsgivare. De nya insikterna diskuteras av representanter från Generation Z, opinionsbildare, näringsliv och offentlig sektor. Dessutom tittar vi närmare på några arbetsgivare som arbetar aktivt med dessa frågor idag och är rustade för att ta emot den nya generationen. Under seminariet låter vi framtidens kollegor själva bestämma vilka som vinner slaget om Generation Z.

Paneldeltagare:

Anela Murguz, Ledarskribent Borås Tidning
Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer
Jakob Dziorek, Ordförande för Fler Unga
Katarina Berg, HR-chef Spotify
Carl Rydingstam, HR-direktör Region Stockholm
Magdalena Gerger, VD Systembolaget
Ann-Therése Enarsson, VD TCO:s tankesmedja Futurion
Ylva Eriksson, PR & Marketing Manager Benify

Moderator: Anna Olin Kardell

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby