Almedalen

Benify: Slaget om Generation Z

Efter att Millenials har kommit in och förändrat synen på arbetslivet är det nu dags för nästa generation att göra detsamma – Generation Z. Denna generation särskiljer sig tydligt mot tidigare genom att vara den första som helt vuxit upp i det digitala samhället. Den höga vikten av utbildning, personlig utveckling, värdestyrt ledarskap och autenticitet är endast några av de parametrar som tycks utmärka denna generation från andra. Benify kommer med hjälp av Sifo göra en undersökning kring vilka krav Generation Z ställer på framtida arbetsgivare, var dem vill jobba och vad de vill ha för förmåner. Under detta seminarium vill vi dels presentera undersökningen, och dels bjuda in till diskussion mellan representanter från Generation Z, näringslivet och politiken.

Mer specifikt vill vi lyfta fram några företag som anses extra rustade för att ta emot den nya generationen, och höra deras syn på framtiden. Detta följt av en diskussion direkt med representanter från Generation Z och kommentarer från politiker. Med anledning av att ni inte bara platsar på Universum Globals lista av Top 10 mest attraktiva arbetsgivare, men även lyfts i en rad andra artiklar för att vara en attraktiv arbetsgivare, är vi övertygade om att vårt seminarium är en utmärkt plats för Spotify att synas. Vi tror även att publiken intresseras och inspireras av ovan frågeställningar.

Medverkande:

Mer information kommer.

Moderator: Anna Ohlin Kardell (prel)

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby