Almega Express Arbetsrätt

Arbetsrätt – fortsättning

En kurs för den som vill fördjupa sig och stärka sina kunskaper om arbetsrättens grunder och som har gått arbetsrätt del 1 eller har tidigare kunskap och erfarenhet av arbetsrätt.

Under tre timmar ges en fördjupad genomgång av anställningsformer och deras betydelse samt anställningsskyddet. Även en genomgång och praktiska råd vid hantering av anställnings upphörande. Detta kopplat till aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler med fokus på vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen gällande

– anställnings ingående och anställningsskyddet

– hantering vid arbetsbrist gällande turordningshantering och begreppet tillräckliga kvalifikationer

– arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (arbetsskyldighet, arbetstider, tjänsteresor).

Målgrupp::

Kursen förutsätter att deltagarna har förkunskap motsvarande grundkursen i arbetsrätt och har praktisk erfarenhet av arbete med arbetsrätt.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen