Arbetsrätt

Arbetsrätt i konsult­branschen, inriktning IT- och teknikkonsulter

Idag är det många arbetsgivare som har anställda som utför arbete på annan plats än i det egna företaget (t ex ute hos kund) eller sitter på annan ort än sin chef. Det ställer lite andra krav på chefsrollen och aktualiserar vissa särskilda frågor som man måste tänka på som arbetsgivare.

Under denna halvdag går vi igenom frågeställningar som arbetsgivare, vars personal arbetar ute hos kund eller på annan ort, ställs inför.

Vi diskuterar bland annat:

– Vilka anställningsformer gäller vid uppdrag?
– Vad gäller för ersättningar m m vid resor till kund?
– Vem bestämmer om arbetstid och övertid?
– Vad ska man tänka på vid distansarbete?
– Hur påverkas turordningskretsar vid arbetsbrist?
– Hur leder och fördelar man arbetsuppgifter?

Målgrupp:
Vi vänder oss till företag som har kollektivavtal inom IT-, Svensk Teknik & Design samt Utveckling och tjänster.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.