Almedalen

Almegas sommarmingel

Välkommen till Almegas sommarmingel i Tjänsteföretagens hus – powered by Almega. Inbjudan krävs.

Två av tre personer som får nytt jobb i Sverige jobbar i ett tjänsteföretag. Och av alla människor som redan jobbar i Sverige idag jobbar tre av fyra av dessa med tjänster. För det är i företag inom tjänstesektorn som jobben växer fram. Det är i tjänstesektorn det händer. Det är här det gror och växer.

Gemensamt för hela tjänstesektorn är att den största tillgången är de människor som jobbar i företaget. Medarbetarnas kunskap är den viktigaste resursen i tjänsteföretagen. Men tjänstesektorn verkar i ett ekosystem. Tjänsteföretag utsätts för allt starkare global konkurrens. Konkurrensen om människor med rätt kompetens är global och kompetensbrist är ett av de största hoten mot tillväxt i tjänsteföretagen i Sverige. Det krävs kraftfulla reformer av näringspolitiken för att skapa bättre förutsättningar för de företag som stärker vår internationella konkurrenskraft.

Vi tror på människor som tror på människor. Välkommen till Almegas sommarmingel i Tjänsteföretagens hus där experter från politiken och från några av Sveriges främsta tjänsteföretag gör framtidsspaningar. Hur ska Sverige behålla de högkvalificerade jobben och människorna med kompetens? Hur ska svenska tjänsteföretag stå sig i global konkurrens? Hur ska Sveriges tillväxt säkras?

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby 

Kontaktperson