Almedalen

ALMEGAS MORGONBOOST: Så avgör vi vad som är tillräckliga språkkunskaper för att göra jobbet

Lingio och hur språket ofta är en nyckel till integration och till arbete

Möt Yashar Moradbakhti, VD och grundare till Lingio, på Almegas Morgonboost. Det som började som ett initiativ av tidigare Spotify-kollegor för att underlätta nyanländas språkinlärning har utvecklats och är nu ett framgångsrikt företag med kunder från näringslivet, offentlig sektor och stora organisationer. Allt med fokus på effektiv och rolig språkinlärning med hjälp av ArtificielI Intelligens och digital teknik.

Varje morgon mellan måndag till onsdag rivstartar Almega dagen med inspirerande tal och berättelser från andra sidan Almedalspölen. Vi tycker att politikernas Almedalstal är viktiga att lyssna på. Men fler borde lyssna på företagarna som skapar nya jobb, bättre arbetsplatser och som bygger det samhälle vi alla är en del av. Därför låter vi tre av våra innovativa, nytänkande och modiga företagare berätta om hur Sverige kan bli ett bättre land att leva i. Kalla det ett alternativt Almedalstal eller bara talet från andra sidan Almedalsparken om ni så vill. Självklart bjuder vi på en stärkande frukost.

Talare: Yashar Moradbakhti, VD och grundare till Lingio

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby