Almedalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN: Obligatoriskt skolval – så kan vi få alla föräldrar att välja skola

I Nacka, Täby och Sollentuna väljer 99% av föräldrarna skola till sina barn. Det betyder att alla gör ett val oavsett socioekonomiska förutsättningar. Det visar en rapport som forskaren Erik Lakomaa gjort och där Novus undersökt hur skolvalet fungerar i sju kommuner som infört obligatoriskt skolval. Undersökningen visar också att frånvaro av våld och mobbning är det absolut viktigaste kriteriet när föräldrar väljer skola. Dessutom visar det sig att föräldrar med svag socioekonomisk bakgrund i högre grad värderar akademisk kvalitet vid skolvalen.

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby