Almedalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN: Hur kan kommunerna minska sin osunda konkurrens?

Programpunkten uppdateras.

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby