ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN: Hur kan kommunerna minska sin osunda konkurrens?

Många tjänsteföretag upplever osund konkurrens från kommuner och andra offentliga aktörer som säljer varor och tjänster på öppna marknaden. Trots regler i både kommunallagen och konkurrenslagen kvarstår konkurrensproblemen. Detta hämmar företagen som får svårt att verka och växa. Drabbade företag upplever att det inte finns fungerande kanaler för att hantera problemen. Det bör hållas i minnet att sunda konkurrensförhållanden är en grundläggande förutsättning för ett gott företagsklimat. Alla kommuner som månar om att skapa ett gott lokalt företagsklimat både kan och bör därför ta initiativ och skapa en policy för sin säljverksamhet. På så sätt kan konkurrenskonflikterna identifieras och dialog skapas med näringslivet. Välkommen till ett seminarium där vi belyser och diskuterar sådana initiativ i dialog med såväl företagare som politiker!

Deltagare

Ulrica Dyrke, konkurrensexpert Almega
Göran Grén, näringspolitisk chef Svenskt näringsliv
Joakim Ollén, VD Kunskapsporten
Per Lehmann, VD, Puls & Träning
Linda Frohm, ägare av Hotel Valhall och ordförande i Visita Norrland
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd Södertälje kommun
Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd Göteborgs kommun
Eva Edwardsson (L) kommunfullmäktiges ordförande Uppsala kommun samt hovrättsråd vid Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt

Moderator
Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby