ALMEGA SPÅRTRAFIKFÖRETAGEN: Kan kompetensfrågan bana väg för samarbetsavtal mellan arbetsgivarna och fack inom spår­trafiken?

Spårtrafiken är en framtidsbransch med stor efterfrågan på kompetens. Almega ser en stor potential i ett ökat samarbete mellan arbetsgivare och fack i branschen och vill bjuda in de fackliga organisationerna till en dialog om hur vi på ett gemensamt sätt kan skapa attraktivitet och få fler att söka sig till de olika företagen som har verksamhet i branschen, samt de utbildningar som leder till arbete i branschen. Kompetensförsörjningsfrågan kan också vara en fråga som förenar arbetsgivare och fack samt banar väg för ytterligare samarbete som främjar dialog, stabilitet och utveckling även i andra frågor såsom kollektivavtal, lönebildning och arbetsmiljö. Almega tror på den svenska modellen och vill med kompetensförsörjningsfrågan som utgångspunkt även bjuda in de fackliga organisationerna till en fortsatt dialog med de fackliga parterna om ett samarbetsavtal och förhandlingsavtal.

Medverkande:

Einar Humlin, Branschansvarig, Spårtrafiken inom Almega
Crister Fritzson, VD, SJ
Mats Ekeklint, Avtalssekreterare, SEKO
Åsa Erba Stenhammar, Förhandlingsschef, ST

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby