Almedalen

ALMEGA: Så får ännu fler i utsatta områden jobb

Den stora klyftan på arbetsmarknaden är den mellan utrikes födda och de födda i Sverige. Ny statistik som SCB tagit fram åt Almega visar att tjänstesektorn är den ledande jobbskaparen för nyanlända och utrikes födda som bor i utsatta områden. Hur kan ännu fler i utsatta områden få jobb i tjänstesektorn? Vad krävs för att utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden snabbare än idag?

Medverkande:

Patrick Joyce, chefekonom Almega
Yashar Moradbakhti, VD & Grundare Lingio
Flera namn tillkommer.

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby