ACTIWAY: Så får du pepp och frisk personal – börja med den lågt hängande frukten

Den samhällsförändring som innebär att vi rör oss mindre innebär att betydligt fler människor kommer att drabbas av mycket allvarliga sjukdomar, som hade kunnat undvikas med något så enkelt som en måttlig dos fysisk aktivitet. Hur bemöter vi den här förändringen? Hur kan olika aktörer bidra för att få människor i rörelse? Hör politikens, näringslivets och Generation Pep diskutera en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Tid

  

Plats

Strandvägen 8 621 55 Visby