Aktuellt

Almegas proposition: En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning

​Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen.
Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning.
- Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

370.000 patientbesök inom privata vården i Västernorrland skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet

Almega har kartlagt de privata alternativen inom Västernorrlands läns välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västernorrland drabbas 2 000 anställda och 400 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende, 370.000 årliga patientbesök samt 5576 antal elever om Reepalus förslag blir verklighet.

Visa fler…