Hoppa till innehåll

Almega deltar under Anbudsdagen 2022 med exklusiv rabatt till medlemmar

Konferensen Anbudsdagen, som arrangeras av Inköpsrådet, är ett måste för dig som finns på leverantörssidan och vill lyckas bättre i den offentliga affären. Som medlem får du dessutom en exklusiv rabatt!  Den 11 oktober går årets konferens av stapeln på Berns i Stockholm och vi har ställt några frågor om Almegas medverkan på Anbudsdagen till Ulrica Dyrke som är näringspolitisk expert på Almega avseende offentlig upphandling.

Varför är Almega samarbetspartner för Anbudsdagen?

– På Almega vill vi ge våra medlemmar bra förutsättningar att delta i offentlig upphandling och vi ser Anbudsdagen som ett mycket bra tillfälle till detta.

Varför är offentlig upphandling något för företag att bry sig om?

– Det finns stora affärsmöjligheter för företag som deltar i offentlig upphandling. Det handlar om en stor marknad på över 800 miljarder kronor årligen. Som företag kan man bidra till att utveckla både sin egen verksamhet och samhället genom att bli leverantör åt offentlig sektor. Samtidigt är det en speciell och reglerad inköpsprocedur, så som leverantör åt det offentliga bör man bekanta sig med detta och förstå hur man kan gå till väga. Konferensen kommer att fånga upp detta.

Vilka är de vanligaste utmaningarna vid offentlig upphandling för företagen?

– Allmänt kan konstateras att det finns utmaningar såsom att många företag upplever att det är för prisfokus på bekostnad av kvalitet, att det är mycket administration och att kravställandet i upphandlingarna brister. Att uppföljningen av själva leveranserna under kontraktstiden ofta är bristfälliga bidrar till problematiken.

Vad behövs göras för att skapa bättre förutsättningar?

– Av central betydelse är att skapa bättre dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer inför kommande upphandlingar för att skapa ändamålsenliga upplägg och genomtänkta krav i upphandlingarna. Det är även viktigt att upphandlande myndigheter blir bättre på att följa upp leveransen under avtalstiden. I rådande läge med skakig omvärld och kraftig inflation är det extra betydelsefullt att hålla i gång dialogen mellan offentlig beställare och leverantör, för att se hur eventuella problem kan hanteras.

Medlemsföretag i Almega med förbund och branscher får 1 000 kr rabatt på anmälningsavgiften ända fram till konferensdagen.