Hoppa till innehåll

Almega deltar i Mötesplats Offentliga Affärer 2022

Mötesplats Offentliga Affärer är en stor konferens med fokus på offentliga affärer. Den äger rum nu den 7-8 september och besöks i stor utsträckning av upphandlande myndigheter, men även av företag som är leverantörer till offentlig sektor. Almega deltar båda dagarna i såväl monter som i olika seminarier. Ulrica Dyrke, Almegas upphandlingsexpert, berättar mer.

Varför deltar Almega i Mötesplats Offentliga Affärer?

Offentlig upphandling är en viktig fråga för många tjänsteföretag och är av stort intresse för många av Almegas förbund. Mötesplats Offentliga Affärer är ett bra forum för nå ut med våra budskap – att vi vill utveckla den offentliga affären i dialog med upphandlande myndigheter och leverantörer.

Vilka aktiviteter kommer Almega delta i?

Vi kommer att ha ett eget seminarium – ”Sätt fokus på kvaliteten i tjänsteupphandling” där jag deltar tillsammans med representanter från våra förbund Innovationsföretagen, Säkerhetsföretagen, Tågföretagen och Almega Utbildningsföretagen. Därutöver kommer jag även att delta i ”Önskepanelen – affärsmässighet kontra formaliakrav” – ett panelsamtal kring utvecklingen av offentlig upphandling samt i ett seminarium om de senaste förändringar som har skett kring förutsättningar för överprövningar av offentliga upphandlingar.

Jag kommer också att medverka i Anbudsscenen – som framför allt riktar sig till leverantörer – i seminarier om dialog i offentlig upphandling samt hur man kommer igång med offentlig upphandling.

Vilken är den viktigaste frågan som vi vill lyfta fram?

Det viktigaste medskicket från min sida är nog betydelsen av en utvecklad dialog inför upphandlingar. Det kan förbättra kravställandet från offentliga myndigheter och öka förståelsen för branschens förutsättningar samt öka kvaliteten i leveranser.  Dialog är i sig en nyckel till att uppnå genomtänkta upphandlingar som kan förena den upphandlande myndighetens behov och marknadens möjligheter. Till nytta för oss alla i samhället.

Vad hoppas du uppnå och vad ser du framemot?

Jag hoppas att vi får ut vårt budskap om hur tjänsteföretagen ser på utvecklingen av offentlig upphandling. Jag ser fram emot intressanta samtal som förhoppningsvis kan göra avtryck inför framtiden. Och det ska bli riktigt kul att göra detta tillsammans med de medverkande förbunden!