Vaccination – vilka krav kan en arbetsgivare ställa?

Just nu pågår många diskussioner kring krav på vaccination. Vilka krav kan en arbetsgivare ställa på ovaccinerade medarbetare? Vad gör man om en medarbetare som arbetar med äldre inte vill vaccinera sig?  I  Almegas arbetsgivarjour får vi just nu många frågor från våra medlemmar om just detta. Vi har bett vår chefsjurist Jonas Stenmo att svara på de vanligaste frågorna. 

Får arbetsgivaren fråga om en medarbetare är vaccinerad? 
– Ja det får du. Som arbetsgivare har du nämligen ett arbetsmiljöansvar och ska förebygga smittspridning på arbetsplatsen. Du kan ställa frågan och be att få se vaccinationsintyg. Viktigt att poängtera är att du som arbetsgivare inte kan föra ett eget register över vaccinerade, då frågan är en känslig uppgift enligt GDPR. 

Vid en nyrekrytering kan du som arbetsgivare ställa som krav att medarbetaren är vaccinerad?
– Ja, det kan du. Men arbetsgivaren måste kunna motivera det utifrån verksamheten. Ett vaccinationskrav ska vara relevant för arbetsuppgiften, det kan till exempel handla om arbete i vård och omsorg där du måste tänka på patientsäkerheten. Även här ska man tänka på att GDPR gäller, du får inte spara uppgifterna om vaccination. 

Kan arbetsgivare införa vaccinationskrav på arbetsplatsen? 
– Det beror på vilken verksamhet som bedrivs och medarbetarens arbetsuppgifter.  Det är möjligt att införa om medarbetaren träffar många personer i jobbet, som till exempel inom vård och omsorg och andra kontaktyrken. Det skulle kunna vara aktuellt i verksamheter med tjänsteresor utrikes eller om kunder ställer krav på vaccination.  

Hur skall arbetsgivaren agera om en medarbetare inte vill vaccinera sig eller uppvisa vaccinationsbevis?
– Först och främst är det alltid viktigt med en dialog mellan arbetsgivare och medarbetare. Du som arbetsgivare behöver förstå de bakomliggande skälen. Skulle det vara så att medarbetaren, på grund av ovilja att vaccinera sig, inte kan utföra vissa arbetsuppgifter, som till exempel inom vård och omsorg, avråder vi från att inleda ett uppsägningsförfarande. Undersök först och främst möjligheterna till omplacering, där medarbetaren inte har kontakt med  exempelvis äldre eller patienter. Om detta inte är möjligt, kan arbetsgivaren konstatera att medarbetaren inte står till förfogande för arbete. Först då det kan bli aktuellt med löneavdrag.

Läs även: Vaccination mot covid-19 – såhär ska du agera som arbetsgivare

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Kontakta Almegas jour