Fokus på ledarskap när Tele2 öppnar kontoren

Från och med den 11 oktober ska det gemensamma kontoret vara primär arbetsplats för Tele2s medarbetare. Exakt vad de nya riktlinjerna innebär i praktiken är fråga ledningen låter vara öppen för tolkning av respektive chef – med hopp om framtida vinster. 

Dialog, dialog, dialog – men först av allt medarbetarnas säkerhet. Så löd mantrat till cheferna när pandemin tvingade Tele2 att stänga de gemensamma kontoren. ”Distansarbete hade egentligen aldrig varit en egen fråga på företagets övergripande agenda, även om det heller inte varit något vi aktivt varit emot. Med pandemin behövde vi uppfinna hjulet och hitta trygga arbetsformer utan att tappa tempo”, säger Ebba Nygren, förhandlingschef på Tele2. 

Dialog i fokus 

Ebba Nygrens ansvarar för arbetsrätt, förhandling och arbetsmiljö, områden tätt kopplade till hur Tele2 jobbar med ledarskap. Det sistnämnda har stått i fokus under pandemin och ledningen underströk sitt förtroende för chefernas förmåga att hantera hur arbetet skulle organiseras: 

”Som chef måste du hitta former för att upprätthålla kontakten med medarbetarna även på distans. Vi har hela tiden varit tydliga med att man som chef måste våga prata även om svåra saker och våga stötta. Sedan tror inte vi på att ledningen ska detaljstyra, chefen ska ha ett eget mandat”, säger Ebba Nygren.  

Tuffa samtal uppskattas

När distansarbetet infördes såg Tele2 exempel på allt från medarbetare som sköt upp arbetsuppgifter till sista stund, till medarbetare som jobbade alldeles för mycket i stället. Ebba Nygren menar att Tele2 har stuckit ut genom att vara tydliga med att även det som är obekvämt måste man våga prata om, och skickade tidigt ut riktlinjer för hur ofta chefen förväntades ha enskilda samtal med medarbetare till att vara vaksam på signaler om ohälsa för att kunna sätta in rätt insatser där det behövs. 

 ”Det kan låta självklart i dag, men det var inte det då. Vi gjorde en mätning som visade att i de team som var nöjdast förde chefen en aktiv dialog och vågade ta tag även i obekväma frågor.” 

 Vägen framåt

Nu när Folkhälsomyndigheten lyft bort arbetsmarknadens pandemirestriktioner, har Tele2 kommunicerat en väg framåt som sätter arbete på det gemensamma kontoret främst, vilket gäller från och med den 11 oktober. 

 ”Det har fungerat jättebra att arbeta hemma och vi litar på att våra medarbetare utför arbetet på ett fantastiskt bra sätt, men vi är av uppfattningen att majoriteten av arbetet framgent ska utföras på kontoret. Vill man hårdra skulle detta betyda att 51 procent av arbetet ska förläggas på kontoret, men vi har inte kommunicerat några siffror kring detta och vi kommer inte föra loggbok över närvaron, för vi menar att detta ’hur’ är något som ska ske i dialog mellan chef och medarbetare.” 

Reaktionerna från Tele2s medarbetare på de nya riktlinjerna har varit blandade. En har tolkats som allt från misstroende inför hemarbete till nyfiken entusiasm kring hur arbetet ska organiseras i praktiken när både kontor och distansarbete blir tillåtet. 

”Vi har fått en hel del reflektioner från medarbetare kring att våra riktlinjer skulle vara för fluffiga och luddiga, det finns chefer och medarbetare som hellre vill att ledningen ska peka med hela handen. Men vi har ingen avsikt att detaljstyra. Ledningen ska tydligt ge svar på frågan vad som ska göras, men att formulera ett ’hur’ är respektive chefs ansvar.” 

Stå ut med osäkerhet

”Tele2 tror mycket på att överlåta till cheferna att utforma sina egna prioriteringar utifrån en övergripande större agenda, som leder till engagemang. Den förändringsresa vi befinner oss i och det vi kommunicerar skapar viss oro nu, men när det här väl har landat tror jag att det kommer att ge lugn och ökad produktivitet.” 

”Vi anställer toppenbra chefer som vi också förväntar att ska klara av detta. Ponera att de ändå inte gör det? Då får man titta på hur cheferna kan få annan stöttning för att kunna driva engagemang. Eller skapa andra ramar med exempelvis en 3+2-dagarspolicy för kontoret.” 

Ebba Nygren menar att det krävs en flexibel inställning. Bara för att restriktionerna lyfts nu, finns det ingenting som säger att det inte kommer en ny smittvåg som tvingar samhället att stänga ner igen. 

”Tele2 är ett börsnoterat företag som hela tiden behöver jobba hårt för att leverera det vi lovat till marknaden och till våra aktieägare.  

 

Ebba Nygrens tips till ledningsgrupper: 

”Om ni inte redan har en aktiv chefsdialog om vad ledningen förväntar sig och vad det gemensamma målet är – då är det hög tid att ta tag i den frågan. Frågan om ’vad’ som ska göras ska ledning ta ansvar för, men ’hur’ är en fråga som ska överlåtas till chefen.”