Så vill LRF göra kontoret attraktivt igen

När de gemensamma kontoren öppnar upp igen satsar LRF på ett flexibelt arbetssätt – med fokus på det personliga ansvaret. ”Vi har varit tydliga med att det här arbetssättet inte bara är ett chefsansvar”, säger HR-chef Annica de Jong.

LRF följde Folkhälsomyndigheten rekommendation om hemarbete när pandemin kom och tack vare att de redan hade satsat på teknik och ett digitalt arbetssätt gick omställningen smidigt:

”I och med att vi finns i hela landet har det varit en del av vårt hållbarhetsarbete att det ska gå enkelt att interagera med hela organisationen, oavsett var man befinner sig. Distansarbetet har fungerat väl, med en otroligt fin produktion. Våra medarbetare har tagit ett stort ansvar för att säkerställa leverans”, säger HR-chef Annica de Jong

Återgång, men ingen återvändo

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har hela tiden varit vägledande för LRF, men redan i våras stod det klart för ledningen att oavsett när det skulle bli möjligt att öppna upp de fysiska kontoren igen, skulle det inte bli en återgång till fem dagar i veckan på kontor för medarbetarna:

”Vi har gjort två mätningar under pandemin för att säkerställa arbetsmiljön hemma och där har det blivit tydligt att i princip alla vill fortsätta arbeta hemma två till tre dagar i veckan. Eftersom vi vill vara en attraktiv, flexibel och lyhörd arbetsgivare blir det viktigt för oss att utgå från detta”, säger Annica de Jong.

Riktlinjer hellre än policy

Med anledning av detta drog ledningen strax före sommaren upp riktlinjer kring det som LRF kallar ett flexibelt arbetssätt och som kommunicerades ut i organisationen, berättar hon:

”Riktlinjerna för det flexibla arbetssättet – vi vill inte kalla det policys eftersom vi vill ha möjlighet att justera dessa – baseras på tre tårtbitar: verksamheten, individens arbetsuppgifter och teamet. I våra riktlinjer och vår kommunikation är vi tydliga med att det här arbetssättet inte bara är ett chefsansvar, de ska inte lämnas ensamma med detta när 15 medarbetare kan ha 15 olika behov! Du som enskild medarbetare måste också ta ansvar för att det ska fungera och vi trycker på det gemensamma ansvaret. Samtidigt har vi tillit till att våra medarbetare kan få till ett arbetssätt som fungerar.”

Förutom att LRF redan hade påbörjat resan mot ett digitalt arbetssätt kom en annan inplanerad satsning väl till pass när pandemin slog till, säger Annica de Jong:

”Ett obligatoriskt självledarskapsprogram på tre månader, med fokus på hur du som medarbetare kan ta ansvar för din egen hållbarhet, där du får strategier för att kunna göra medvetna val och ta eget ansvar för din arbetssituation.”

Två hemma, tre på kontor

När kontoren öppnar upp igen i oktober är LRFs generella rekommendationen att arbetet fördelas med tre dagar på det gemensamma kontoret och två dagar hemma.

”Men alla kan inte jobba hemma två-tre dagar i veckan. Till exempel har det visat sig att medarbetare i IT-organisationen har ett behov av att vara på plats, för att till exempel säkra att system och plattformar har tillgång till rätt bandbredd.”

Innan pandemin hade LRF arbetat i två år med att planera och bygga om huvudkontoret för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, men den planerade öppningen i maj 2020 fick snöpligt nog ställas in. I stället lånades delar av utrustning ut för att kunna skapa bra arbetsmiljö på medarbetarnas hemmakontor.

”Det har varit en bra mental förflyttning att vi nu visat att vi kan samarbeta oavsett var vi har vår arbetsplats, men nu vill vi att medarbetarna ska längta till kontoret och vi rustar som bara den inför öppningen! Huvudkontoret är supersnyggt och modernt inrett, men det är trots allt människorna som gör själva kontoret.”

Mätningar för framtiden

Den långsiktiga planen är att riktlinjerna för det flexibla arbetssättet ska prövas och justeras om det finns behov för det, både på medarbetar- och gruppnivå.

”Vi vill vara en modern, flexibel och attraktiv arbetsgivare, men exakt hur vi ska vara det i framtiden vet vi inte. Vi kommer att fortsätta göra mätningar och lyssna in våra medarbetare för att ta reda på vad vi behöver säkerställa för att våra tjänster och leveranser ska säkras eller om det behövs ny teknik eller mer sociala aktiviteter?”

 

 

LRF och flexibelt arbetssätt

LRF definierar ett flexibelt arbetssätt som en kombination av kontorsarbete, distans- eller hemarbete. Fokus ligger på ett utvecklande  och hållbart ledarskap där alla ges stor frihet att utveckla och ansvara för sitt arbete, samtidigt som självledarskapet blir fortsatt en viktig hörnsten där det läggs ett stort ansvar på varje medarbetare att säkerställa sin arbetssituation och sin leverans när man väljer att arbeta på det flexibla arbetssättet.