Återgång till arbetsplatsen – hr-chefen guidar dig

Efter ett och ett halvt års hemarbete är det många arbetsgivare och medarbetare som nu förbereder sig inför en successiv återgång till arbetsplatsen. Men mycket har hänt under den här tiden och arbetslivet ser inte ut som tidigare. Jenny Moberg, arbetsrättsexpert och HR-chef hos Almega ger några värdefulla tips på vad arbetsgivare behöver ta hänsyn till inför återgången, med fokus på mjuka såväl som hårda värden.

Läs även: Återgång till arbetsplatsen – vår arbetsmiljöexpert tipsar 

Vad är det viktigaste jag som arbetsgivare behöver tänka på inför en återgång till kontoret?

– Det finns naturligtvis en rad saker att tänka på och ta hänsyn till, sammanfattningsvis handlar det om att följa arbetsmiljölagstiftningen, har en genomtänkt plan för kommunikationen, lösa en rad praktiska frågor men även fånga mjuka värden.

Det praktiska kan handla om allt från hur vi ska sitta på kontoret till insatser kring städning, hygien och ventilation. Allt som krävs för att förebygga fortsatt smittspridning och skapa en trygg arbetsmiljö för alla medarbetare.

Men sedan är kommunikationen helt avgörande, här bör om möjligt ledning, HR och kommunikation jobba fram en plan tillsammans. Det är viktigt att gå i takt. Transparens och tillgänglighet är ledorden, något som kommer ställa rätt höga krav på ledare inom organisationen. Så se till att rusta dem väl! Var dessutom noga med att kommunicera till hela organisationen om de beslut som har fattats, på vilken grund det fattas och de åtgärder som genomförts under och inför återgången. Att vara tydlig och löpande berätta om företagets linje, även om exakta svar inte alltid finns, skapar en trygghet hos medarbetarna.

Läs även: Återgång till arbetsplatsen – förbered din kommunikation 

 

Vad ska jag som ledare tänka på?

– Nu när det är dags att gå tillbaka behöver chefer och ledare komma ihåg att alla medarbetare inte upplever återgången på samma sätt. Det kommer att finns de som längtar tillbaka till arbetskollegor, social samvaro, rutiner och ergonomisk arbetsplats.  Men det kan även finns medarbetare som känner oro, stress och ett visst motstånd. Som ledare behöver du vara beredda på att hantera detta. Se till att vara tillgänglig, lyssna och ställ frågor för att förstå hur medarbetarna har upplevt under tiden hemma, men även deras bild av att komma tillbaka. Allt för att du ska kunna bemöta frågor, funderingar och känslor.

Men arbetslivet ser ju inte ut som innan pandemin, hur ska vi som arbetsgivare förhålla oss till detta?

Det finns naturligtvis flera delar i detta och det finns inga givna svar. Till att börja med gäller det att hitta det ”nya normala”, då sannolikheten att allt kommer vara som innan pandemin är liten. Här handlar det om att fånga upp, lyssna och bekräfta era medarbetare och fundera över – vad är den bästa lösningen för just er organisation?

Det har ju visat sig att det faktiskt i många branscher och på många arbetsplatser fungerar alldeles utmärkt att arbeta på distans. Även fortsättningsvis kommer arbetsgivare att tillämpa denna så kallade hybridmodell, det vill säga där arbete på en gemensam arbetsplats mixas med arbete helt eller delvis på distans.

I en tid av stor förändring är det dessutom viktigt att ge ledarna stort stöd, för vi måste komma ihåg att det är en ny vardag och verklighet även för dem. Och de sitter inte inne på alla svaren.

Jenny, har du några avslutande medskick?
– Ja det har jag! Jag förstår att många organisationer och även medarbetare är otåliga att komma igång och snabbt hitta tillbaka till det normala. Mitt medskick är att ge detta lite tid. Vi har en ny vardag med nya förutsättningar. Många träffar säkert nya kollegor för första gången, i alla fall i det fysiska. Lär känna nya och gamla kollegor igen, skapa en gemenskap, hitta nya rutiner och ta vara på de lärdomar vi gjort under den här tiden. Så skapar vi vårt nya arbetsliv.