Vanligaste frågorna om post-pandemi-arbetsplatsen

När samhället börjar se ljusningen i tunneln efter pandemin, uppstår även frågor om vad som gäller när kontoren öppnar upp, samtidigt som distansarbetet är här för att stanna. Almegas arbetsrättsjurist Nils Bergh ger svar på fyra vanliga medlemsfrågor. 


Vi har tagit beslut om att kontoret ska den primära arbetsplatsen framöver, men en medarbetare vill fortsätta arbeta heltid på distans. Hur kan vi som arbetsgivare förhålla oss till detta?
 

 – Pandemin innebar lite av ett undantagstillstånd, men arbetsrätten har faktiskt inte förändrats. När det uppstår en frågeställning om att en medarbetare inte vill återvända till kontoret, med hänvisning till att hen till exempel har flyttat till ett nytt hus långt från kontoret och kanske dessutom skaffat sig en hundvalp som behöver passning, då kan man fråga sig hur det kravet skulle tagits emot i november 2019? Reglerna är de samma, även om spelplanen i viss mån förändrats. Du som arbetsgivare har fortfarande rätt att leda och fördela arbetet, även om fler också ser fördelar med att ge sina medarbetare större flexibilitet som förmån. 

 En arbetsgivare har beslutat att vaccination ska vara en förutsättning för att komma till arbete, men en medarbetare har tydligt uttalat att hen inte vill vaccinera sig samtidigt som den vill börja arbeta inne på kontoret igen. Kan arbetsgivaren tvinga medarbetaren till vaccinering? 

Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar och det är en skyldighet som väger tungt, där du ska se till att alla är trygga på arbetsplatsen. Parallellt med det är Folkhälsomyndighetens, FHM:s råd att alla som kan ta vaccinet också ska göra det. Det allmänna skälet för vaccination är att få ned smittspridningen i samhället och på så sätt rädda liv och förebygga ohälsa. För att minska smittorisken och ta samhällsansvar kan det därför vara rimligt att kräva att den som är på kontoret ska vara vaccinerad, om det inte till exempel finns medicinska skäl till att avstå. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och samhällsansvarstagande i övrigt kan därför, beroende på detaljerna i varje enskilt fall, trumfamedarbetarens personliga integritet. 

Om en medarbetare trots försök att övertyga och hitta lösning vägrar att vaccinera sig, kan det bli fråga om att försöka organisera arbetet runt problemet, till exempel med distansarbete. Om inte det går kan det i förlängningen bli fråga om att avsluta personens anställning. 

Nu vill en medarbetare få ersättning för en del av sin hyra och wifi, eftersom bostadens används som arbetsplats. Kan den anställde kräva detta? 

Nej, inte om den anställde redan sedan tidigare hade bostaden och wifi-uppkopplingen. Utgångspunkten är att om de privata kostnaderna fanns där redan från början, och att de inte ska täckas av arbetsgivaren. Men om arbetsgivaren vid beordrat distansarbete ställer krav på att till exempel uppkopplingen måste vara extra kraftfull, för att arbetstagaren ska kunna utföra sitt arbete (i visst IT-system eller dylikt), då kan det komma att bli fråga om täckande av sådana merkostnader.  

Om en medarbetare spiller hett kaffe i knäet när hen jobbar med en jobbrapport vid köksbordet, vilken försäkring gäller? 

– Ifall en medarbetare skadar sig i samband med att denne utför arbete finns det en arbetsskadeförsäkring, som alla som omfattas av försäkringssystemet inom Svenskt Näringsliv (TFA) har. Den kan alltså gälla även vid arbete på distans förutsatt att skadan uppstår i samband med utförande av arbete. Om arbetsgivaren är osäker kring villkoren kan denne få bra hjälp av experterna på Avtalat.se, som svarar på dina frågor kring kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Via chatt och mejl tar de emot generella frågor, men de kan också ge råd i specifika frågor via telefon.