Vaccination mot covid-19 – så ska du agera som arbetsgivare

Vaccination mot covid-19 är i full gång i Sverige och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan att vaccinera sig för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vilka krav kan du som arbetsgivare ställa på vaccination och hur hanterar du frågor som uppkommer? Vår arbetsrättsjurist Sophie Thörne guidar oss.

Läs även: Vad händer med arbetsplatsen efter corona

Kan vi som arbetsgivare uppmana våra medarbetare att vaccinera sig mot Covid-19?
– Ja, ni kan alltid uppmana era medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens råd – alla som kan ta vaccinet ska också göra det.

Varför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig?

– Det övergripande syftet är att få ned smittspridningen i samhället och på så sätt rädda liv och förebygga ohälsa. Vaccination är också viktigt för verksamheten, för att undvika att arbetstagare blir sjuka och sprider smitta vidare till andra.

Men kan vi tvinga våra medarbetare att vaccinera sig?

– Nej, ni kan inte tvinga era medarbetare, däremot kan ni påminna och informera om det allmänna skälet för vaccination och förklara varför det är viktigt för er verksamhet.

Vi  bedömer att våra medarbetare bör vara vaccinerade – hur gör vi?

– Det är i de allra flesta fall ett relevant krav att alla som kan faktiskt vaccinerar sig mot Covid-19. Det bästa är naturligtvis att försöka lösa frågan genom dialog, saklig information och att motivera medarbetarna. Dessutom är det viktigt att ha en dialog med lokala facket och skyddsombud/arbetsmiljöombud i företaget.

Får arbetstagarna vaccinera sig på arbetstid?

– När vaccinationerna erbjuds till alla vuxna kommer det att finnas ett stort utbud av vårdgivare som vaccinerar. Vaccination kommer i de flesta fall inte behöva ske på arbetstid. Om det finns medarbetare som till exempel på grund av lång resväg till arbetsplatsen har svårt att vaccinera sig på de tider som vården erbjuder, då kan det vara motiverat att arbetsgivaren tillåter att vaccination sker på arbetstid. Det får ni som arbetsgivare avgöra.

Kan vi begära att få se intyg om vaccination?

– Ja, ni kan begära att era medarbetare visar upp ett intyg som visar att de är vaccinerade, om det är väsentligt för arbetsuppgiften som skall utföras eller verksamheten.

 

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Kontakta Almegas jour