Efterlängtad förlängning av sjuklönestödet

Det statliga stödet till arbetsgivare med höga sjuklönekostnader förlängs till sista september. ”Vi har arbetat länge för att åstadkomma den här förlängningen. Beskedet är därför efterlängtat”, säger Almegas vd Thomas Erséus.

Under förra veckan meddelades förlängningar av permitteringsstödet, omställningsstödet samt omsättningsstödet. Nu är januaripartierna överens om att även stödet till företag vars sjuklönekostnader anses vara utöver den normala förlängs.

– Beskedet att förlänga det statliga stödet för ökade sjuklönekostnader är efterlängtat och nödvändigt. Smittspridningen är alltjämt hög, och för att dämpa denna dras många företag alltjämt med extraordinära sjuklönekostnader, säger Almegas vd Thomas Erséus.

Pengarna kan inte dröja

Även om det pågår en återhämtning i ekonomin så finns det fortfarande branscher och företag som krisar ordentligt. Höjda sjuklönekostnader drabbar alla, men hårdast slår det på personalintensiva verksamheter och företag som säljer tjänster per timme.

– För de företag som lidit värst under pandemin är nu pengarna slut. Stödutbetalningarna kan med andra ord inte vänta längre utan måste ut till företag utan dröjsmål, säger Thomas Erséus.

Räddar jobb och företag

Sjuklönestödet och de andra stödåtgärderna som har införts under pandemin har haft som syfte att hålla jobb och företag igång och undvika att de tvingas gå i konkurs.

– I takt med att alltfler blir vaccinerade närmar vi oss även slutet av pandemin. Men det är långt ifrån att vi kan fasa ut några stödåtgärder. Så länge smittspridningen pågår måste stöden betalas ut, säger Thomas Erséus.

.