Korttidsarbete: Samma regler och stödnivåer för jan-jun 2021

Riksdagen beslutade den 24 mars 2021 att samma regler och stödnivåer ska gälla för hela perioden januari – juni 2021.

Texten nedan är rättad och förtydligad 2021-03-31 då vi insett att tidigare formuleringar kunnat ge upphov till missförstånd.

Det ska vara möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden med en lönesubvention från staten på maximalt 75 procent även under april till och med juni 2021. Det innebär att det statliga stödet inte sänks för april till och med juni 2021. Löneavdraget vid permittering ska ligga kvar på samma nivåer som tidigare beslutats för januari – mars. Avtal som är träffade enligt tidigare gällande regler för april till och med juni 2021 bygger på större löneavdrag än de nu beslutade. Därför måste redan träffade avtal med fackföreningar och anställda som avser perioden april till och med juni 2021 ändras.

Lokala kollektivavtal träffade om korttidsarbete avseende april till och med juni 2021 måste ändras

Riksdagen ändrade lagstiftningen om korttidsarbete den 24 mars 2021 avseende nivån på subvention till företag och nivån på lönesänkning för permitterade anställda. Företag som redan har träffat kollektivavtal med sina fackliga motparter om korttidsarbete även för tiden april till och med juni 2021 måste ändra dessa om de vill få stöd för april till och med juni 2021. Nytt lokalt kollektivavtal behöver träffas med fackliga motparter och ny information lämnas till berörda anställda. (Den tidigare regleringen innebar att kollektivavtal om korttidspermittering för april till och med juni 2021 skulle medföra en lönesänkning på 8, 12 och 14 procent). Riksdagsbeslutet den 24 mars gör att de anställdas löneminskningar på grund av korttidsarbetet blir kvar på samma nivå som för perioden januari-mars 2021. Det innebär för permittering avseende april, maj och juni 2021;

  • 20 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 4 procent,
  • 40 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 6 procent,
  • 60 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 7,5 procent eller
  • 80 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 12 procent

Det är from 24 mars 2021 möjligt att träffa avtal om 80 procents permittering även för april, maj och juni 2021.

Företag som inte är bundna av kollektivavtal behöver träffa nya avtal med anställda om de vill fortsätta permittera under april till och med juni

Företag som inte är bundna av kollektivavtal men som har träffat enskilda avtal om korttidspermittering måste träffa nya avtal med minst 70 procent av de anställda om permitteringen ska fortsätta för april till och med juni 2021.

Löneminskningen för april till och med juni 2021 ska vara samma som januari – mars 2021. (Den tidigare regleringen innebar att avtal om korttidspermittering för april till och med juni 2021 skulle medföra en lönesänkning på 8, 12 och 14 procent). Nu är löneminskningen vid permittering 4, 6, 7,5 respektive 12 procent under hela perioden, se tabell ovan.

Mallar för lokala avtal

Mallar finns i arbetsgivarguiden.se  under rubrik mallar, korttidsarbete (inloggning krävs). Det finns också en steg-för-steg-guide om korttidsarbete. (inloggning krävs).

Mer information

Ansökan om stöd hos Tillväxtverket öppnade den 29 mars 2021. Läs mer på Tillväxtverkets sida.

English: https://tillvaxtverket.se/english/short-time-work-allowance-2021.html

Inloggning till Arbetsgivarguiden

När du loggar in i Arbetsgivarguiden fungerar det bäst med webbläsaren Chrome. Om du inte har någon inloggning skapar du den själv, klicka på länken under inloggningsrutorna. Du behöver ert organisationsnummer och medlemsnummer (finns på fakturan från Svenskt Näringsliv). Om du inte hittar medlemsnumret kan du mejla organisationsnumret till medlem@almega.se så hjälper vi dig.