”Fler kontakter med våra medlemmar under coronaåret 2020 än någonsin tidigare”

Den 12 mars 2020 kom det in så många rådgivningsärenden till Almega att det krävdes en omställning över en natt. Coronakrisen var här, och oroliga medlemsföretag behövde någon att prata med och hjälp att tolka alla nya regler.

Det var nyhetsrapporteringen om den snabba spridningen av coronaviruset i Italien som gjorde att Peter Lindgren, chef för Arbetsgivarservice på Almega, började ana vad som väntade, och efter sportlovet i Stockholm under vecka 10 stod det klart.

– På Almega förstod vi att vi var på väg in i ett krisläge utan att exakt veta på vilket sätt det skulle komma att påverka vårt dagliga arbete. Den 12 mars 2020 kom det in så många rådgivningsärenden att vi var tvungna att omedelbart vidta åtgärder, säger han.

Peter Lindgren-corona-Almega
Peter Lindgren, chef för Arbetsgivarservice.

Hur har ni arbetat för att kunna leverera all rådgivning till medlemmarna?
– Under 2020 har vi arbetat intensivt med att uppdatera Arbetsgivarguiden, vårt intranät för medlemmar, i de mest efterfrågade delarna som handlar om corona och korttidsarbete. Vidare öppnade vi tio linjer till Almegas telefonjour där vi i normala fall har fyra. Vi ställde också om så att alla Almegas utbildningar skedde digitalt. Under våren 2020 erbjöd vi dessutom många korta webbinarier med information om statens krisstöd till företagen, korttidsarbete, arbetsmiljö med mer. Jag är stolt över att vi lyckades ställa om vår service över en natt för att möta en helt ny situation med delvis andra behov och frågor.

Vilka har varit de vanligaste frågorna under krisen?
– Generellt har de handlat om arbetsbrist och driftsinskränkning. Under våren 2020 hade vi många frågor kopplade till arbetsmiljön, hemarbete och smittspridning men under andra halvåret 2020 kom frågorna alltmer att handla om arbetsbrist. Hittills under 2021 har de flesta rådgivningsärenden handlat om lönerevisionen följd av frågor om arbetsbrist och ingående av anställning.

Om du jämför med andra år, hur har siffrorna för medlemsservice sett ut under coronaåret?
– Vi hade fler kontakter med våra medlemmar under coronaåret 2020 än vad vi någonsin har haft tidigare. Antalet besökare på Arbetsgivarguiden ökade med 36 procent, antal ärenden i jouren ökade med 28 procent och även antalet nya medlemmar ökade snabbare än tidigare.

Vilken roll skulle du säga att Almega har spelat för sina medlemmar under pandemin?
– Jag tror att Almega har haft stor betydelse för många av våra medlemsföretag i en ovan situation där man inte vetat var man ska vända sig. Vi har tagit emot mängder av samtal från oroliga medlemmar som helt enkelt behövt någon att prata med. Dessutom har många behövt hjälp med att tolka alla nya regler som införts och ändrats löpande under 2020.