Ett år av kris och påverkansarbete

Året med corona har varit brutalt för tjänstesektorn. Mycket har gjorts för att rädda jobb och företag. Och dessvärre är faran långt ifrån över. ”Så länge sunda företag riskerar att gå under i pandemin kommer vi fortsätta vårt arbete med att förhindra detta”, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Det är nu ett år sedan världshälsoorganisationen, WHO, betecknade covid-19 som en pandemi. Dess ekonomiska konsekvenser kan aldrig jämföras med förlorade människoliv, men de ska heller inte underskattas. Och stödåtgärderna har också varit omfattande. Enligt de senaste beräkningarna kommer statens totala kostnader för krisåtgärderna att uppgå till 374 miljarder kronor under 2020 och 2021.

– Det är stora summor, men krisen saknar också motstycke i modern tid. Att rädda företag och arbetstillfällen är att värna vår välfärd, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Stödåtgärderna har räddat tusentals företag

corona andreas åström almega
Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Tjänstesektorn, inom vilken Almegas förbunds medlemsföretag verkar, har drabbats extremt hårt av pandemin och de restriktioner som den medfört. Och även om utfallet kan skilja sig åt mellan branscher och företag har stödåtgärder som permitteringsstöd, omställningsstöd, anstånd med skatteinbetalningar och statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader för många inneburit en chans att överleva.

– Även om krisen är långt ifrån över kan vi konstatera att stödåtgärderna hittills har räddat tusentals företag och arbetstillfällen. Samtidigt har alla turer kring stöden varit olyckliga. För ett företag är långsiktighet och planering extremt viktigt och då är det förödande att ändra regler retroaktivt eller förlänga stöden med en månad i taget. Så länge krisen pågår måste de företag som behöver hjälp veta att stöden kommer, säger Andreas Åström.

Dessutom har regeländringar som omgärdat stödåtgärderna gjort processerna krångliga och långsamma.

– Ett år in i krisen hade man kunnat tro att processerna skulle vara intrimmade och smidiga, men det är snarast tvärtom. Ta de nya kraven i samband med permitteringsstödets förlängning. De innebar att den ansvariga myndigheten, Tillväxtverket, behöver bygga om sina IT-system vilket försenat ansökningar och utbetalningar med minst en månad. Så får det inte gå till mitt i en akut kris, och det har vi påtalat i möten och i media, säger Andreas Åström.

Tät dialog med myndigheter och medlemsföretag

Alltsedan pandemin slog till har Almega arbetat fokuserat för att bidra till en minskad smittspridning i samhället. Detta har skett genom tät dialog med myndigheter och medlemsföretag. Almega har dessutom arbetat hårt för att få relevanta och rimliga stödåtgärder på plats. En förutsättning för detta är att beslutsfattarna inser allvaret i situationen.

– Vi har haft möten med statsministern, finansministern, statsråd, partiledare, ekonomiska talespersoner samt generaldirektörer och fått dem att förstå situationen och de förutsättningar som gäller för tjänsteföretagen. Effekterna av krisen har slagit väldigt olika. En del tjänsteföretag har klarat sig bra, men tusentals andra balanserar alltjämt på konkursens rand, säger Andreas Åström.

Och Almegas påverkansarbete har också gett resultat. Ett stort antal av Almegas krav har ingått i de krispaket som regeringen presenterat under året. Men det kommer att behövas mer.

– Så länge sunda företag riskerar att gå under i pandemin kommer vi fortsätta att verka för att förhindra detta. Om företagen inte överlever och arbetslösheten ökar, minskar även skattebasen vilket slår direkt mot den svenska välfärden. Nio av tio nya jobb det senaste decenniet har skapats inom tjänstesektorn, det är en tillväxtmotor som måste räddas till varje pris, avslutar Andreas Åström.