Ändrade riktlinjer gällande anmälan av allvarligt tillbud till följd coronaviruset

Arbetsmiljöverket har ändrat sina riktlinjer gällande anmälan av allvarliga tillbud till följd av coronaviruset. Det här innebär de ändrade riktlinjerna.

Almegas arbetsmiljöexpert Maria Morberg svarar på frågor om de ändrade riktlinjerna.

Arbetsmiljöverket har ändrat sina riktlinjer gällande anmälan av allvarligt tillbud gällande coronaviruset, vad innebär det?

– Tidigare har riktlinjerna bara gällt direkt arbete med smitta och smittade. Nu har riktlinjerna breddats och nu omfattas alla typer av verksamheter där en medarbetare har exponerats för viruset under arbetet.

När börjar det här att gälla?

– Det gäller redan och vet man med sig att det skett ett allvarligt tillbud i samband med arbetet tidigare under 2020 så ska det anmälas på www.anmalarbetsskada.se

Var kan jag som arbetsgivare läsa mer om vad som gäller?

– Arbetsmiljöverket har samlat relevant information på sin webb. Den informationen hittar du här. Som medlem i något av Almegas förbund hittar du även information på vårt medlemsintranät, Arbetsgivarguiden.