Stöd för arbetsmiljöutbildning

En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om ekonomiskt stöd till företag för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen gäller under tre år (2021-2023). Arbetsmiljöutbildningarna ska ha fokus på hela arbetsplatsens behov i syfte att utveckla och stimulera det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. AFA Försäkring kommer att administrera stödet för arbetsmiljöutbildning.

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Med utgångspunkt i hela arbetsplatsens behov av arbetsmiljöutbildning, riktas stödet till såväl arbetare och tjänstemän som chefer. Stöd kan lämnas för följande arbetsmiljöutbildningar:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän

Företaget kan få ersättning för ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar. Det kan exempelvis vara utbildningar om fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, hot och våld, samverkan, krishantering och friskfaktorer i arbetslivet. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring, se nedan.

Vem kan söka bidrag?

Arbetsgivare som tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) för sina anställda kan ansöka om ersättning.

Alla medlemsföretag som omfattas av kollektivavtal ska ha TFA. Är du osäker, kolla med kundtjänsten på Fora, telefon 08-787 40 10.

Hur söker man bidrag?

AFA Försäkring administrerar stödet för arbetsmiljöutbildning, se AFA Försäkrings hemsida för mer information: www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

Från och med den 1 januari 2021 kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning hos AFA Försäkring. Frågor till AFA om stödet kan ställas till e-postadressen: stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se

Vad innefattar ersättningen?

Ersättning kan betalas för kursavgift för arbetsmiljöutbildning.  Om utbildningen inte kan genomföras i närområdet, kan ersättning i särskilda fall betalas även för resa, kost och logi.

Vilka utbildningsanordnare omfattas av stödet?

Stödet till arbetsmiljöutbildningar gäller för utbildningar som arrangeras av anslutna utbildningsanordnare. Utbildningsanordnare kan ansluta sig hos AFA Försäkring för att bli godkända för stödet. För sådan anslutning krävs att utbildningsanordnaren har F-skattsedel, är registrerad för mervärdesskatt och i övrigt lämplig för att utföra arbetsmiljöutbildning.

Utbildningsanordnare kan från och med den 1 december 2020 ansöka om godkännande hos AFA Försäkring. Mer detaljerad information om ansökningsförfarande med mera kommer under hösten att löpande läggas ut på AFA Försäkrings hemsida: https://www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

Hur utvärderas arbetsmiljöutbildningarna?

För att satsningen ska kunna utvärderas löpande genomförs enkätundersökning med deltagarna i utbildningarna. Med stöd av utvärderingarna kan säkerställas att insatserna sprids och fördelas mellan arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter och över såväl branscher som regioner.

Ledighet för utbildning

Observera att för ledighet enligt förtroendemannalagen och/eller arbetsmiljölagen ska sedvanlig bedömning enligt lagens regler göras. För betald ledighet enligt förtroendemannalagen krävs att det fackliga arbetet rör förtroendemannens egen arbetsplats.

Läs mer

Information om ansökningsförfarande med mera: www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

Kontakt

För kontakt med AFA Försäkrings kundcenter telefon 0771-88 00 99. Se även www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

Ni kan även kontakta Finfa telefon 010-4553800. Se även www.finfa.se