Förlängning av coronarelaterade åtgärder

Förlängning av ersättning för karensavdrag, kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala och uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall. Det är tre av de punkter i coronarelaterade åtgärder regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår.

Regeringen har föreslagit flera omfattande åtgärder för att minska effekterna av coronapandemin. Åtgärderna föreslås förlängas till och med 31 december 2020.

Här är punkterna:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning