Förlängning av coronarelaterade åtgärder

Förlängning av ersättning för karensavdrag, kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala och uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall. Det är tre av de punkter i coronarelaterade åtgärder som nu blivit förlängda.

Regeringen har föreslagit flera omfattande åtgärder för att minska effekterna av coronapandemin. Åtgärderna har nu förlängts till och med 31 december 2020.

Här är punkterna:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Du som medlem hittar mer information i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.