Ansökan om ersättning för riskgrupper

Personer som befinner sig i en riskgrupp och som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 kan nu ansöka om tillfällig ersättning hos Försäkringskassan.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

För att ersättning gäller att följande förutsättningar, arbetstagare som har arbete men en sjukdom som gör att han eller hon riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas. Arbetstagaren måste styrka genom läkarintyg att han eller hon tillhör en riskgrupp för covid-19. Läs mer på Försäkringskassans hemsida om vilka som är riskgrupper.

Arbetstagare kan börja ansöka om ersättning från den 24 augusti på Försäkringskassans hemsida och det då är möjligt att söka ersättning retroaktivt från 1 juli.

Du som medlem hittar mer information i Arbetsgivarguiden (bakom inlogg)