Guide till företag som drabbats under coronakrisen och behöver sänka sina kostnader

Almega har sedan coronakrisens början arbetat hårt för att regeringen ska agera och hjälpa de drabbade tjänsteföretagen och deras medarbetare. Regeringen har hittills presenterat sex krispaket med åtgärder. Flera av Almegas krav har ingått helt eller delvis i paketen. Men mer behövs och påverkansarbetet fortsätter intensivt.

För att underlätta för våra medlemmar har vi satt samman en guide som beskriver åtgärder som hjälper drabbade företag att sänka sina kostnader. Guiden beskriver vad åtgärderna omfattar, hur villkoren ser ut samt hur man som företagare behöver gå till väga för att få tillgång till stöden. Nedan är exempel på åtgärder som guiden beskriver.

1. Sänkta kostnader för sjuklön och karens

2. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

3. Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning

4. Ingen förseningsavgift vid försenade deklarationer (max 1 månad)

5. Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

6. Möjlighet till brygglån via Almi

8. Lån via Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN)

9. Omställningsstöd för företag med omsättningstapp på minst 30 procent

Du som medlem hittar den kompletta guiden bakom inlogg i Arbetsgivarguiden (du hittar den under bokstaven s –  ”Statligt ekonomiskt stöd till företag” – under a-ö).

Inte medlem ännu? Läs mer om medlemskapet i Almega här.