Hoppa till innehåll

Vi har satt ihop en checklista för dig som arbetsgivare, på vad du bör tänka på vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Förberedelser

 • Tänk igenom hur du vill förändra organisationen
 • Gör en organisationsplan
 • Undersök om det går att undvika uppsägningar genom omplaceringar, utbildningsinsatser eller naturlig avgång
 • Gör en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet
 • Gör en turordningslista
 • Informera och kalla facket till förhandling
 • Varsla/underrätta Arbetsförmedlingen, om minst fem anställda berörs i ett län

Förhandla med facket

 • MBL-förhandla om övergripande beslut, turordning, företrädesrätt med mera
 • Avsluta förhandlingen och skriv protokoll

Efter förhandlingen

 • Ta beslut om den nya organisationen
 • Erbjud omplacering om det finns lediga tjänster
 • Överlämna skriftligt uppsägningsbesked till den anställde personligen
 • Kontakta TRR och/eller TSL
 • Skriv tjänstgöringsbetyg
 • Skriv arbetsgivarintyg
 • Behöver du nyanställa? Kontrollera om någon har anmält företrädesrätt till återanställning.

På vår medlemswebb Arbetsgivarguiden finns det en steg för steg-guide som du kan använda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Guiden är uppbyggd i flera steg och varje steg innehåller både översiktlig information och fördjupning. Som medlem i Almega kan du när som helst under processen kontakta oss för att få råd och stöd.