Hoppa till innehåll

Arbets­brist – checklista för dig som arbetsgivare

En uppsägning på grund av arbetsbrist är en komplex handling som kräver flera steg, som måste göras på rätt sätt och i rätt ordning. Misstag kan bli kostsamma och innebära onödigt besvär.

Vi har satt ihop en checklista för dig som arbetsgivare, på vad du bör tänka på vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Förberedelser

 • Tänk igenom hur du vill förändra organisationen
 • Gör en organisationsplan
 • Undersök om det går att undvika uppsägningar genom omplaceringar, utbildningsinsatser eller naturlig avgång
 • Gör en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet
 • Gör en turordningslista
 • Informera och kalla facket till förhandling
 • Varsla/underrätta Arbetsförmedlingen, om minst fem anställda berörs i ett län

Förhandla med facket

 • MBL-förhandla om övergripande beslut, turordning, företrädesrätt med mera
 • Avsluta förhandlingen och skriv protokoll

Efter förhandlingen

 • Ta beslut om den nya organisationen
 • Erbjud omplacering om det finns lediga tjänster
 • Överlämna skriftligt uppsägningsbesked till den anställde personligen
 • Kontakta TRR och/eller TSL
 • Skriv tjänstgöringsbetyg
 • Skriv arbetsgivarintyg
 • Behöver du nyanställa? Kontrollera om någon har anmält företrädesrätt till återanställning.

På vår medlemswebb Arbetsgivarguiden finns det en steg för steg-guide som du kan använda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Guiden är uppbyggd i flera steg och varje steg innehåller både översiktlig information och fördjupning. Som medlem i Almega kan du när som helst under processen kontakta oss för att få råd och stöd.