Våga vara chef mitt i krisen!

I spåren av coronakrisen ställs nu många företagen inför tuffa utmaningar med permitteringar, uppsägningar, omorganisationer eller omställningar. Vi befinner oss i en tid som ställer stora krav på ledarskapet. Ett starkt och modigt ledarskap kan till och med bli helt avgörande för ett företags överlevnad, både på kort och lång sikt. Våra arbetsgivarpolitiska experter, tillika ledarskapsexperter, Tuija Kivisto Ivarsson och Einar Humlin berättar mer.

Läs även om vår digitala kurs: Våga vara chef mitt i krisen

Att leda under en kris kan inte vara enkelt?
– Nej, det är helt klart en utmaning. Många av våra medlemsföretag har det väldigt tufft just nu och vissa ser sina livsverk gå i kras. När intäkterna uteblir men kostnaderna finns kvar, då är det lätt att drabbas av panik. Nu mer än någonsin behövs det ett starkt och modigt ledarskap, både när det handlar om hårda och mjuka värden. Nu behöver du som ledare både fatta de affärskritiska besluten och motivera din personal, som i många fall arbetar på distans. För att lyckas behöver du ha rätt inställning, mod och kunskap om vilken hjälp som finns att få, inleder Einar Humlin.

Hur ska du som ledare tänka?
– Först och främst är det viktigt att ta ett steg tillbaka för att analysera och förstå problemen och utmaningarna. Och först därefter kan ni implementera lösningarna. Hur ser det ekonomiska läget ut på ert företag och vilka kostnader kan ni spara på? I tjänsteföretag är medarbetarna den största kostnaden, men börja inte att säga upp medarbetare innan du vet vilket stöd du kan få. En dag är krisen över och då kan du ha tappat nyckelkompetens om du agerat överilat, säger Tuija Kivisto Ivarsson.

Och hur tar vi hand om medarbetarna på bästa sätt?
– Här finns det naturligtvis mängder av saker du kan göra. Men det korta svaret ha ”business as usual”. Men var extra tydlig, framförallt när du informerar om såväl organisatorisk som social och fysisk arbetsmiljö. Lägg dessutom extra fokus på de faktorer som är kopplade till att jobba hemma, som till exempel välmående, ergonomi och vikten av pauser. Kommunikationen är naturligtvis extra viktig under dessa annorlunda tider. Kom därför överens om hur ni ska kommunicera med varandra. Ha regelbundna avstämningar, var lyhörd och se till att inkludera alla, fortsätter Tuija.

Det låter onekligen som en utmanande uppgift. Hur kan vi på Almega stötta?
– Det är viktigt att du som ledare får kännedom om de arbetsrättsliga reglerna och hur du tillämpar dem. Det är här vi på Almega kommer in i bilden. Hos oss arbetar arbetsrättsjurister och experter inom hr och arbetsmiljö, som stöttar i allt från hur du söker stödet för korttidspermitteringar till vad som gäller om du behöver säga upp personal, tipsar om vilka bidrag och skattelättnader det finns att få och hur du gör med dina affärsavtal och mycket mer. Vi finns här som stöd och rådgivare, så att det blir riktigt och rätt för ditt just ditt företag och dina medarbetare, utifrån era förutsättningar och behov, avslutar Einar.