Utmärkt med förslag om utbyggt korttidsarbete

Under tisdagen presenterade Moderaterna nya förslag på hur företagens akuta kris kan lindras.

– Krisen är total för tjänsteföretagen. Moderaternas förslag om utbyggt korttidsarbete är därför välkommet och något som Almega efterfrågat. Systemet för korttidspermittering räcker inte för tjänsteföretag där verksamheten helt har upphört. Ska vi rädda jobb och företag behöver vi snabbt bygga ut systemet och tillåta permitteringar med 100 procent, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Att slopa företagens arbetsgivaravgifter under april och maj är också ett bra förslag som skulle ge de företag som blöder pengar viktig lindring. Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter hjälper de företag som säljer på hemmamarknaden och behöver krediter snabbt för att klara sina betalningar. 

– Många tjänsteföretag har svårt att betala sin hyra eftersom de inte har några intäkter. Förslaget om att staten ska täcka företagens fasta kostnader vid stora inkomsttapp är därför helt nödvändigt. Ett liknande system finns i Norge och Danmark och det ger företagen andrum. Sverige står inför massarbetslöshet och konkurser om inte fler krisåtgärder sjösätts skyndsamt, avslutar Andreas Åström.