Många företagare riskerar personlig konkurs om inte reglerna ändras

Många företagare, särskilt i tjänstesektorn, riskerar nu personlig konkurs. Förutom att deras livsverk går om intet måste många företagare nu upprätta kontrollbalansräkning för att undgå personligt betalningsansvar. Det menar vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen, Dan Brännström.

Dagens situation saknar motstycke i modern historia. Aldrig tidigare har friska och välmående företag i en sådan omfattning och så snabbt förlorat stora delar av sin affär. Särskilt kännbart är detta i tjänstesektorn där intäkterna störtdykt samtidigt som kostnaderna ofta ligger kvar. En förlustsituation uppkommer väldigt fort och kan få extremt ödesdigra konsekvenser, inte bara för företaget och dess medarbetare utan också för företagaren personligen som riskerar att bli personligt betalningsansvarig.

– Regeringens fokus är att rädda företag och många jobb. Det är självklart angeläget, men man glömmer företagarna bakom företagen. Jag tänker särskilt på risken för personligt betalningsansvar som nu kan uppkomma. Många har säkert tät kontakt med sina revisorer, men inte ens det räcker när det går så här fort. Det säger Dan Brännström som är vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen och tidigare generalsekreterare i FAR.

Läs också: Almegas förslag till beslutsfattare

Ett av problemen som Dan Brännström pekar på är det så kallade företrädaransvaret för skatter och avgifter. Även om Skatteverket sagt att de inte kommer att driva fall där uppskov med skatter och avgifter beviljats riskerar situationen att snabbt gå över styr.

– Reglerna om företrädaransvar måste tas bort. Om inte helt så åtminstone under Corona-krisen och en tid efteråt. Det kan inte vara rimligt att företagarna, förutom att se sitt livsverk försvinna framför ögonen och tvingas säga upp medarbetare, dessutom ska riskera personlig konkurs på grund av hastigheten i denna katastrof. Vi måste skydda dem som ska vara motorn när vi tar oss ur detta och ska bygga upp vår ekonomi igen.

Många missar dessutom kravet på kontrollbalansräkning. Just nu drabbar detta både stora och små bolag, men tjänsteföretagen har det ofta tuffast. I många branscher kan man ta upp materiella tillgångar till högre värden i kontrollbalansräkningen för att skydda det egna kapitalet, men den möjligheten finns sällan i tjänsteföretag.

– När intäkterna dyker uppstår snabbt en förlust i redovisningen, och om den urgröper mer än halva aktiekapitalet måste man direkt upprätta en kontrollbalansräkning. Det är jätteviktigt för annars står företagaren och eventuella styrelseledamöter där med ett personligt betalningsansvar för bolagets alla skulder. Och alla har tyvärr inte reglerna klara för sig. Därför måste reglerna om kontrollbalansräkning upphävas under en tid.