Dialog med leverantörerna nödvändigt i kristider

Coronakrisen slår hårt och konkurshotet vilar tungt över stora delar av näringslivet. Många företag som har kontrakt med offentliga uppdragsgivare är oroade för hur det offentliga kommer att agera mot sina leverantörer om viss samhällsservice stänger ner helt eller delvis eller om företagen inte kan leverera enligt avtal på grund av krisen.

Nu måste det offentliga visa ledarskap. Om det skriver Almega och Företagarna på Upphandling 24.

Vi vill uppmana alla offentliga aktörer som kan komma att stänga ned sin verksamhet att i dialog med sina leverantörer se om det är möjligt att på något sätt möjliggöra fortsätta leveranser. Istället för att åberopa force majeure behöver offentlig sektor i sådana situationer hedra ingångna avtal så långt möjligt. De flesta upphandlande myndigheter vill säkert att företagen ska överleva den akuta kristen och hoppas att kunna ha dem som leverantörer även i framtiden. Offentlig sektor kan bidra till att göra detta möjligt.

Läs också: Vad är force majeure – svar på vanliga frågor kring affärsavtal