Uppsägning vid arbetsbrist

Ibland sker förändringar inom verksamheten som leder till att du som arbetsgivare måste säga upp anställda. Som medlem i Almega har du tillgång till Arbetsgivarguiden där du kan följa vår steg-för-steg-guide för hur du ska gå till väga vid uppsägning vid arbetsbrist.

Steg-för-steg-guiden Uppsägning vid arbetsbrist (bakom inlogg) är uppbyggd i flera steg och innehåller både översiktlig information och fördjupning. I fördjupningstexten hittar du som arbetsgivare mer ingående information om vilka regler som gäller och vad du behöver tänka på och göra för att allt ska bli rätt. I fördjupningen finns också konkreta exempel på hur du kan använda de mallar och blanketter som finns inlagda i de olika stegen.

Läs också broschyren Arbetsbrist – från början till slut.I broschyren behandlas de åtgärder som du som arbetsgivaren måste vidta när du ska inskränka eller lägga ned verksamheten. Broschyren är allmän och inte anpassad efter de förhållanden som gäller på något särskilt kollektivavtalsområde. För vissa områden finns det anpassade broschyrer, se vad som gäller för ditt område under dina kollektivavtal inne i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.