Svag konjunktur redan före Corona

Konjunkturen i den privata tjänstesektorn var svag redan innan Coronautbrottet. Nu är krisen akut och förvärras dag för dag, det slås fast i Almegas tjänsteindikator för det första kvartalet 2020.

Redan innan Coronautbrottet var den ekonomiska tillväxten i den privata tjänstesektorn den lägsta sedan 2013 enligt Almegas tjänsteindikator för det första kvartalet 2020. Det berodde på att de tungt vägande företagstjänsterna, tekniska konsulter, bemanning, transporttjänster. Produktionen av företagstjänster föll med 2,7 procent på årsbasis vid slutet av 2019. Inom informations- och kommunikationsbranschen föll produktionen med 1,5 procent.

Almegas Tjänsteindikator publicerades den 25 mars men bygger på ekonomiska data som samlades in innan Coronautbrottet på allvar nådde Sverige. Nedstängningen av samhället för att hindra spridningen av Coronaviruset har lett till förödande effekter för i princip hela näringslivet. De företag som drabbats först och hårdast är tjänsteföretagen.

– Coronaviruset har varit ett dråpslag mot hela tjänstesektorn. Rese- och besöksnäringen branschen har tvärstannat och effekterna sprider sig snabbt till angränsande branscher som serviceföretag och bemanningsföretag, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

– Almegas arbetsgivarjour får varje dag mellan 100 och 200 samtal från tjänsteföretag som har arbetsbrist och vill säga upp personal. Stora varsel om uppsägningar är på väg om inget görs, säger Patrick Joyce.

De ekonomiska följderna av Coronaviruset kommer att framgå tydligare under den närmaste månaden. Almega kommer därför att återkomma med en uppdaterad bild av det ekonomiska läget i tjänstesektorn under april månad.

Läs Tjänsteindikatorn för kvartal 1 2020