Sophiahemmet Högskola utbildar permitterad SAS-personal

På grund av spridningen av Covid-19 har personal på SAS permitterats. Samtidigt står vården inför stora utmaningar och det finns ett behov av att avlasta befintlig vårdpersonal. Sophiahemmet Högskola erbjuder nu en tredagarsutbildning för att utbilda kabinpersonal från SAS till att arbeta i stödjande funktioner i vården.  

Idén till utbildning kom från ett samarbete som Sophiahemmet Högskola sedan tidigare har med rekryteringsbolaget Novare och Wallenbergstiftelsen.  

Vi blev kontaktade av Novare om ett upplägg med en kortare utbildning, där vi blev tillfrågade om vi kunde skapa en snabbutbildning för den permitterade kabinpersonalen från SAS, säger Peter Seger, VD och Sjukhuschef för Sophiahemmet.

Utbildningen kommer inte att leda till att den permitterade SAS-personalen blir sjukvårdspersonal. Men under utbildningen kommer man att få kunskaper om infektionssjukdomar, hygien och patientsekretess. 

– Det är personal som är vana vid att hantera människor, som har hög servicenivå och grundläggande kunskaper om hjärt- och lungräddning.

De som genomgår utbildningen kommer att få arbeta med allt som inte är direkt sjukvård. Det kan handla om administrativa eller praktiska bitar beroende på vilken vårdgivare man sedan kommer att arbeta för.  

Inledningsvis är det 30 personer som kommer att börja utbildningen, som är tre dagar lång och sker på distans. Hur länge som utbildningen kommer att erbjudas beror på hur väl sjukvården kommer att kunna ta hand om personalen, men intresset från SAS-personalen har varit stort.  

– Det är cirka 200 personer som har anmält sitt intresse hittills, vilket är jättekul eftersom det bara har gått några dagar sedan vi gick ut med det här. Det har även kommit många förfrågningar från andra yrkesgrupper, så responsen har varit mycket positiv, säger Peter Seger.  

I och med att Sophiahemmet Högskola bedriver annan utbildningsverksamhet finns det en bra grund och kompetens för att även erbjuda denna typ av kortare utbildning, enligt Peter Seger 

– Det är jättekul att vi har fått fin respons, men vi har ingen ensamrätt att arbeta på det här sättet. Vi vill bara visa hur man kan nyttja resurser på ett bra sätt i en sådan här situation.