Så viktig är lokalvården för Sverige

Lokalvård och sanering är viktigt, inte minst för att minska smittspridning men också för att hålla igång samhällsviktig infrastruktur. Serviceföretaget PIMA är medlemmar i Almega Serviceföretagen och jobbar varje dag med att upprätthålla viktiga funktioner.

Utbrottet av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar också hur företaget planerar sin verksamhet. Vi har pratat med Kari Vihtari, VD på Serviceföretaget PIMA, om hur avgörande deras arbete är för att hjulen fortsätter rulla.

Det är i tjänstesektorn som innovationer, lösningar och nya arbetssätt skapas. De är vår tids samhällsbyggare. I tider av kris är de också helt nödvändiga för att hjulen ska fortsätta rulla i Sverige.

Smittskyddssanering är extra viktigt för många verksamheter just nu och ni är ett företag som ägnar er åt det. Hur har utbrottet av det nya coronaviruset påverkat er?

-Serviceföretaget PIMA AB har arbetat med säkerställd renhet till verksamheter med höga krav på renhet och hygien sedan 1978. Många som arbetar inom dessa kretsar känner till oss. Men det vi upplever nu är unikt – vi har inte varit med om det här trycket tidigare. Vi jobbar mycket med att säkra upp vår egen verksamhet men också att svara på frågor samt att avhjälpa när så behövs. Sen är det många som söker kunskap och där gör vi så gott vi kan med att lägga ut våra rekommendationer på vår hemsida och blogg. Det känns bra att vi kan hjälpa till i detta utmanande läge för hela Sverige, säger Kari Vihtari.

Lokalvård och sanering är viktigt för många samhällsbärande funktioner, från allt som digital infrastruktur till energiförsörjning. Hur ser man på det från er sida i den här krisen och hur prioriterar man på ett bra sätt?

– Jag kan konstatera att samhällsbärande funktioner omtalas i media. Det som inte framgår är att alla dessa verksamheter är mer eller mindre beroende av en säkerställd renhet och en fungerande arbetsmiljö för att kunna säkerställa deras funktion och leverans. Vi vill lyfta vikten av att lokalvården också prioriteras. Idag är det många hjältar i vår bransch som kämpar med brist på desinfektionsmedel och skyddsmaterial, säger Kari Vihtari.

– Vi ser också att servicebranschen kan vara med och frigöra arbetsuppgifter från andra grupper vars tid och kompetens behövs till annat, tex inom vård och omsorg, hemtjänst och andra funktioner. Det kräver viss vidareutbildning. Min bedömning är att vi och andra inom branschen som driver yrkesskolor kan klara omskolningen. Men företagen behöver ekonomiskt stöd för att klara av det, avslutar Kari Vihtari.