Regeringens krispaket räcker inte

Under onsdagen meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen skjuter till ytterligare 140 miljarder till små och medelstora företag.

– Det finns positiva delar i paketet, men problemet är att två tredjedelar är lån. De kämpande företagen behöver kraftigt sänkta kostnader, inte lån. Mycket mer krävs för att rädda jobben, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

– Sänkningen av arbetsgivaravgiften för små och medelstora företag är välkommen. Den borde dock omfattat fler anställda än enbart de 30 första i ett företag, säger Thomas Erséus.

– Vi har sett tydliga tecken på att bankerna inte lånar ut till företagen. Almega har därför krävt en statlig lånegaranti till företagen och det bra att det nu införs, säger Thomas Erséus.

– Det är en stor besvikelse att regeringen inte inför ett permitteringssystem som innebär att staten helt övertar det ekonomiska ansvaret för försörjningen av permitterade. Det är enda sättet att klara detta. Vi kommer att drabbas av massuppsägningar och konkurser snabbt om inget sker på det här området, avslutar Thomas Erséus.