Svenskt Näringslivs förslag på räddningspaket

Svenskt Näringsliv har idag presenterat ett räddningspaket på 200 miljarder för Sveriges företag och jobb. Almega är positiva till förslagen, men ännu fler insatser kommer att behövas för att rädda jobben och företagen.

Räddningspaketet innehåller flera av de åtgärder som Almega föreslagit. Många av våra medlemsföretag efterlyser till exempel möjlighet att korttidspermittera sina anställda, men liksom Svenskt Näringsliv föreslår vi att staten ska stå för en större del av lönekakan. Almega har arbetat intensivt för att även företag inom vård, bemanning, skola och omsorg ska ingå i systemet. Allt talar för att de kommer att inlemmas i korttidsarbetet, men vi får avvakta beslutet som formellt fattas i riksdagen den 2 april. Även slopade arbetsgivaravgifter och anstånd med skatteinbetalningar skulle hjälpa företag som nu upplever akuta likviditetsproblem.

Regeringens krisåtgärder hittills har varit bra, men det räcker tyvärr inte på långa vägar. Det har varit alldeles för mycket fokus på lån i deras paket. Det kommer därför att krävas mer av stödåtgärder för att företagen ska kunna överleva. Sverige riskerar att stå inför massuppsägningar och konkurser vilket får konsekvenser för hela samhället på ett sätt som vi inte kan överblicka idag.

 – I detta exceptionella läge måste vi försöka lindra effekterna på den svenska ekonomin på både kort och lång sikt. Svenskt Näringslivs förslag är bra i ett första steg, nu måste politiken fortsätta på samma väg. Det krävs extraordinära insatser för att undvika tusentals konkurser och hundratusentals arbetslösa, säger Thomas Erséus vd Almega.

För mer information: Besök Svenskt Näringslivs webbplats