Om uppsägningar och varsel med anledning av Covid-19

Spridningen av Covid-19 har stor påverkan på våra medlemsföretag. Många människor insjuknar till följd av viruset och många kan inte gå till jobbet för att man kan ha varit exponerad för viruset utan att ha insjuknat, och i delar av landet uppmuntras anställda också att arbeta hemifrån om det är möjligt.

Om följderna av Covid-19 blir ekonomiskt ansträngande för ett företag gäller samma regler kring uppsägningar och varsel som i vanliga fall. Lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) innehåller många bestämmelser. Utöver det kan det finnas avvikande regler i ditt kollektivavtal.

Arbetsbrist är saklig grund för att en arbetsgivare ska kunna säga upp anställda. Förändrar Covid-19 din verksamhet så att det uppstår arbetsbrist, genom att det finns ett behov av omorganisering, inskränkning eller att lägga ner driften av ett verksamhetsområde, kan uppsägningen ske på grund av arbetsbrist.

Det krävs också att den anställde inte kan omplaceras till annat arbete. Går arbetsbristsituationen att lösa med omplacering ska arbetsgivaren erbjuda omplacering.
Uppsägning på grund av arbetsbrist kan innebära att det uppstår olika frågor under hanteringens gång. Du som medlemsföretag får därför gärna kontakta Almega innan du vidtar några åtgärder gällande uppsägningar.

Du som medlem hittar mer information i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.