Med anledning av regeringens ytterligare krispaket

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Här samlar vi information om dessa.

– Almegas 11 000 medlemsföretag sysselsätter 550 000 medarbetare i Sverige och vi ser på nära håll vilka stora utmaningar våra företag har just nu. Därför välkomnar vi regeringens krispaket och att de hörsammat många av våra förslag. Sveriges företag drabbas mycket hårt av följderna av virusutbrottet och den extraordinära situation vi alla befinner oss i. Vi följer utvecklingen  och har löpande dialog med våra medlemsföretag samt regeringen för att hitta lösningar på att mildra de ekonomiska effekterna. Och på sikt rädda arbetstillfällen i Sverige, säger Thomas Erséus, vd för Almega.

Regeringens två krispaket innehåller följande:

  • Regeringen idag inför korttidspermittering (meddelad 16 mars).
  • Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader (meddelad 16 mars).
  • En likviditetsförstärkning införs via skattekontot (meddelad 16 mars).
  • Ett utvidgat stöd vid korttidsarbete. Stödet innebär att företag vid ekonomiska kriser av tillfällig karaktär kan minska arbetstiden för de anställda och att staten står för en del av lönekostnaden för den anställde.  (meddelad 11 mars).
  • Slopad karensavdrag (meddelad 11 mars).
  • Men också uppskovet för inbetalning av arbetsgivaravgiften, som Almega föreslog tidigare, är en snabb och obyråkratisk åtgärd med hög träffsäkerhet som kan minska risken för permanenta personalneddragningar (meddelad 11 mars).

– Alla Almegas åtta förbund arbetar just nu med att identifiera vilka ytterligare åtgärder som kan vara aktuella. Och vi räknar med att regeringen vidtar alla åtgärder som krävs för att hindra både kort- och långsiktiga följder av Covid-19 på hela det svenska näringslivet, säger Thomas Erséus.

Tio förslag från Almega för att minska de ekonomiska effekterna av covid-19

Vi samlar all information kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kopplat till covid-19 på vår samlingssida. Sidan uppdateras löpade.