Frysta villkor till oktober – avtalsrörelsen uppskjuten

Almega välkomnar beslutet från industrins parter att förlänga det nuvarande industriavtalet till den 31 oktober.

Industriavtalet, eller ”märket”, är normerande för alla övriga avtalsområden och avgör hur mycket löner och andra villkor ska öka på arbetsmarknaden.

– Det är både klokt och bra att industrins parter tar ett stort samhällsansvar och beslutar om att skjuta fram avtalsrörelsen till oktober. Något annat är helt enkelt inte möjligt nu när stora delar av näringslivet befinner sig i ett akut läge, säger Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef hos Almega.

Beskedet idag betyder att nuvarande avtal löper på i sju månader och att nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla. Eftersom det i det förlängda industriavtalet inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna till den 31 oktober. Som en följd av detta kommer förbunden inom Almega nu att ta kontakt med sina motparter för att så snart som möjligt teckna motsvarande avtal om sju månaders förlängning.

Överenskommelsen innebär också att de pensionsförhandlingar som bedrivits mellan Svenskt Näringsliv och LO flyttas fram till oktober för att hanteras då.

Den 1 oktober återupptar industrins parter förhandlingarna och går då direkt in i den så kallade Opo-månaden, det vill säga slutförhandlingarna som leds av de så kallade opartiska ordförandena. Det normerande märket sätts senast den 31 oktober. Hur den ekonomiska situationen ser ut till hösten kommer att vara vägledande för dessa förhandlingar.

– Det går inte att spekulera om hur avtalsrörelsen kommer att se ut till hösten. Det beror på hur den ekonomiska situationen ser ut då och det går inte att bedöma nu. Det viktiga nu är att klara Corona-krisen så att företagen överlever. Situationen är så extrem att det inte går att förutsäga hur allvarliga konsekvenserna blir, avslutar Stefan Koskinen.

 

Frågor och svar om uppskjuten avtalsrörelse

 1. Vad innebär det för mig som arbetsgivare?
  Överenskommelsen betyder att nuvarande avtal löper på i sju månader och att nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla. Eftersom det i det förlängda industriavtalet inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna till den 31 oktober.
 2. Kommer jag att vara tvungen att höja mina medarbetares löner nu när de vanliga avtalen går ut i mars?
  Nej. Förbunden inom Almega kommer också att teckna avtal som innebär att nuvarande avtal löper på i sju månader och nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla. Eftersom det i det förlängda industriavtalet inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna till den 31 oktober.
 3. Kommer alla följa överenskommelsen?
  Vi är övertygade om att alla parter förstår allvaret i den situation vi befinner oss i. Det viktiga nu är att klara Corona-krisen så att företagen överlever och att inte en stor del av näringslivet blir skadeskjutet för lång tid framåt. Det skulle bara leda till att ännu fler förlorar jobben.
 4. Finns det någon risk för konflikter som t ex strejker trots överenskommelsen?
  När avtalen förlängs fortsätter parterna att vara bundna av och omfattas av fredsplikten precis som tidigare.
 5. Vad händer med pensionsförhandlingarna som bedrivits mellan Svenskt Näringsliv och LO?
  Överenskommelsen innebär att resultatet av det pensionsförhandlingar som bedrivits mellan Svenskt Näringsliv och LO flyttas fram till oktober för att hanteras då.