En medarbetare är smittad av covid-19 – så agerar du som arbetsgivare

Hur ska du som arbetsgivare agera om det visar sig att en medarbetare är, eller tror sig vara, smittad av coronaviruset, covid-19? Vår arbetsrättsjurist Sophie Thörne reder ut frågan (uppdaterad 2020-12-08)

Vår verksamhet har en anställd som nu är konstaterad smittad av coronavirus, hur agerar vi då?

– Vi kan naturligtvis bara ge generella råd i den här frågan. Varje enskild arbetsgivare måste agera utifrån vad som är bäst för sin verksamhet. Och där är naturligtvis dialogen med medarbetarna mycket viktig. Vårt råd är dock att vidta följande åtgärder:

Medarbetaren ska inte komma till arbetsplatsen. Information om kontakt med sjukvården finns på 1177 Vårdguiden. Uppmana medarbetaren att kontakta arbetsgivaren inför återgång i arbete för att säkerställa att medarbetaren är frisk, att det gått minst sju dagar från insjuknandet och att denne är feberfri sedan två dagar. Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten.

  1. Information om coronavirus och covid-19 finns på Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.
  2. Som arbetsgivare behöver ni få en överblick av vilka som kan ha träffat medarbetaren i jobbet, i anslutning till att hen insjuknade eller fick besked om smitta, och informera berörda.
  3. Smittskyddet i respektive Region ansvarar för smittspårning, information om det ges via hemsidan 1177 Vårdguiden. Myndigheternas riktlinjer uppdateras löpande.
  4. Arbetsgivaren ska ur ett arbetsmiljöperspektiv göra en bedömning av om lokalerna behöver städas för att minimera risk för smittspridning. Information om detta får sökas via hemsidan Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.

Vi samlar all information kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kopplat till covid-19 på vår samlingssida. Sidan uppdateras lönade.