Äldre träffar sina närstående på nätet

På äldreboendet Vardaga Gröna Gården i Linköping hjälper medarbetarna sina omsorgstagare att ha videosamtal med närstående under besöksstoppet som gäller på grund av Covid-19.

Pia Castella, verksamhetschef på Gröna Gården, berättar om hur man arbetar med digitala hjälpmedel för att underlätta kontakten mellan de äldre och deras anhöriga.

Kan du berätta vad ni gör för att underlätta för era boende nu under besöksstoppet?

– Nu när anhöriga inte får hälsa på hjälper vi våra omsorgstagare med att använda Skype för att prata med och se sina barnbarn eller andra närstående.  Just nu under besöksstoppet är det här en extra bra möjlighet att kunna använda sig av. Vi jobbar också med ett Instagramkonto, där anhöriga kan följa oss och se vad som händer på boendet. Det är förstås också viktigt att de äldre får komma ut utomhus flera gånger per dag.

Hur kommer det sig att ni började med det här?

– Möjligheten till Skype-samtal har egentligen varit på tal länge och är något som vi arbetat med sedan tidigare tillsammans med andra digitala hjälpmedel också. Med våra demenssjuka har vi till exempel arbetat med digital levnadsberättelse, vilket är en app där man kan lägga till bilder och musik till text. Sedan kan närstående eller personal titta i iPaden tillsammans. Det är många anhöriga som är engagerade i detta, vilket vi tycker är bra och är ett arbete som vi kommer att återuppta.

Är det många av era omsorgstagare som nu ber om hjälp att sätta upp video-samtal?
– Tidigare har det varit några enskilda som använt Skype, men det märks nu att det har blivit ett större behov och intresse för det från våra boende. Det är väldigt roligt och är något vi vill fortsätta med. Vi har fått en mycket positiv respons från de äldre på vårt boende. De här samtalen är en bra möjlighet för våra boende att kunna kommunicera i bild med sina närstående.