Coronaviruset – så hanterar du oron på arbetsplatsen

Under sportlovet passar många på att resa bort. Utlandsresor kan dock väcka oro hos kollegor kring vad som skulle hända om någon smittats med coronaviruset och sedan tar med sig sjukdomen tillbaka till arbetsplatsen.

Vid hemkomsten efter en resa till länder eller områden som Folkhälsomyndigheten har pekat ut som riskområde för coronavirus, bör du som arbetsgivare föra en dialog med medarbetaren. Stäm av hur denne mår och om det finns någon risk för att hen har utsatts för smitta under utlandsvistelsen. Medverka inte till att skapa någon extra oro, men var lyhörd för att det kan finnas oro bland medarbetarna. Och ta oron på allvar samt ha en god dialog med arbetsplatsens skyddsombud.

Vissa yrkesgrupper kan arbeta hemma med lön om det skulle vara nödvändigt, om det är på arbetsgivarens initiativ.

– Som arbetsgivare har du en skyldighet att göra en riskbedömning – där stress och oro är en arbetsmiljöfaktor. Därför ska man som arbetsgivare alltid ta medarbetares oro på allvar. Det är tydligt beskrivet i arbetsmiljöregelverket, bland annat de grundläggande arbetsmiljöföreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, reds. anm.), säger Mia Fransson.

Notera att det är viktigt att följa folkhälsomyndigheten rekommendationer, men ur ett arbetsmiljöperspektiv ska arbetsgivaren ta alla medarbetares oro på allvar.

Om medarbetaren uppvisar symptom – be medarbetaren ta kontakt med 1177.

Har du allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

I Arbetsgivarguiden hittar du Almegas kompletta lista på frågor och svar kring hur du som arbetsgivare ska hantera oron på arbetsplatsen kring coronaviruset.