Solid utredning av Arbetsförmedlingen

– Almega ser mycket positivt på att Arbetsförmedlingen föreslår att nästan all aktiv förmedlingsverksamhet ska läggas ut på fristående aktörer förutom ren myndighetsutövning. Det ligger helt i linje med januariavtalet, säger Andreas Åström chef näringspolitik och kommunikation Almega.

– Vi välkomnar Arbetsförmedlingens ställningstagande att personer med funktionsnedsättning och personer i etableringsuppdraget bör ha samma möjlighet som andra arbetssökande att delta i de rustande och matchande insatser som upphandlas genom Lagen om valfrihet, LOV, anser Andreas Åström.

–  Arbetsförmedlingen har tänkt ut bra system för hur fristående aktörer ska få ersättning för sina matchningsuppdrag. En viktig poäng är också att endast aktörer som levererar goda resultat får finnas kvar, de med dåliga resultat gallras bort. Detta är en bra modell som borgar för hög kvalitet. Lägg därtill en tydlig styrning mot resultat, främst i form av att aktörerna ersätts för sin förmåga att förmedla arbetssökande till varaktig sysselsättning. Det ger sammantaget en mycket tydlig styrning mot ökad effektivitet i arbetsmarknadspolitiken, säger Andreas Åström.

– Arbetsförmedlingens analys pekar även på goda möjligheter för de fristående aktörerna att leverera likvärdiga tjänster över hela landet. Det är positivt att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen digitaliseras, automatiseras och blir baserad på statistisk analys. Det kommer korta ledtider vad gäller anvisning av deltagare till insatser, avslutar Andreas Åström.