Regeringen har fel om kompetens­invandring

– Almega är mycket oroade över Morgan Johansson uttalande idag om att den kommande utredningen om kompetensinvandring bör ta upp frågan om att återinföra den gamla arbetsmarknadsprövningen av arbetstillstånd. Dagens regler om att arbetstillstånd beviljas till personer som har ett erbjudet arbete till avtalsenlig lön fungerar väl. De största problemet de senaste åren har varit att kompetent arbetskraft har riskerat att utvisas på grund av små fel i arbetstillstånden. Problemet har mildrats med den rättspraxisen som kom under 2018. Det är viktigt att den kommande utredningen om kompetensinvandring löser den frågan en gång för alla, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Arbetskraftsinvandringen är inte fri idag utan arbetstillstånd beviljas bara om personen har ett erbjudet arbete till en avtalsenlig lön. Om oseriösa arbetsgivare bryter mot reglerna ska det bekämpas genom kontroller av ansvariga myndigheter.

– Hela 85 procent av arbetstillstånden 2018 beviljades till yrken där det var brist på arbetskraft. Att återinföra den gamla byråkratiska arbetsmarknadsprövningen skulle försena och försvåra möjligheten att rekrytera i många yrken. Trots att konjunkturen svalnar av är bristen på arbetskraft fortfarande stor i Sverige. Vi behöver regler som underlättar rekryteringen av kompetens i alla yrken, inte försvårar den, avslutar Patrick Joyce.