Kommuner får inte vara matchningsaktörer

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade i veckan att regeringen kommer tillsätta en utredning som ska analysera om det är tillåtet enligt nuvarande regelverk att kommuner blir matchningsaktörer i Arbetsförmedlingens valfrihetssystem. På uppdrag av Almega har Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, juridiska institutionen, vid Uppsala Universitet, redan utrett detta.

– Vi har låtit en av Sveriges absolut främsta jurister i förvaltningsrätt utreda frågan. Hans utredning visar varför kommunerna inte har befogenhet att vara fristående matchningsaktörer inom rådande lagstiftning. Arbetsmarknadspolitik är ett statligt och inte kommunalt uppdrag. Kommunala aktörer i valfrihetssystemet skulle förutsätta att vi frångår viktiga kommunalrättsliga principer och även innebära risk för snedvriden konkurrens, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega. 

Reformen av Arbetsförmedlingen har ännu inte påbörjats, men är ett resultat av Januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

– Huvudanledningen till att Arbetsförmedlingen nu ska reformeras är att de inte klarar sitt uppdrag. Exempelvis har jobbchansen för arbetssökande halverats mellan 2007-2017. De fristående aktörerna är effektiva och kommer att kunna leverera tjänster i hela landet. Genom en reformering av Arbetsförmedlingen kommer fler arbetslösa att få ett jobb – och det är det vi borde fokusera på, avslutar Andreas Åström.

Utredningen återfinns längst ner i det här pressmeddelandet som en bifogad fil. 

Dokument