FAQ Dialogavtal (sifferlösa avtal)

Referenser

  • Medlingsinstitutet (2015), ”Lönebildning och jämställdhet” och Granqvist och Regnér (2016), ”Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruktioner. En del av akademikernas arbetsmarknad”
  • Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018), ”Hur fungerar kollektivavtalen?”
  • Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017, Medlingsinstitutet
  • Medlingsinstitutet (2015), ”Lönebildning och jämställdhet”
  • Granqvist och Regnér (2016), ”Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruktioner. En del av akademikernas arbetsmarknad”
  • Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018), ”Hur fungerar kollektivavtalen?”
  • Se t ex Medlingsinstitutet (2015), ”Lönebildning och jämställdhet” och Granqvist och Regnér (2016), ”Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruktioner. En del av akademikernas arbetsmarknad”
  • Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018), ”Hur fungerar kollektivavtalen?”
  • https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneskillnader-i-olika-lander/